Czy wiatr pozamiata węgiel?

W zeszły czwartek mimo kolidującego z meczem reprezentacji terminu, w debacie z cyklu Wolne Słowo, a poświęconej przyszłości polskiej energetyki wzięło udział ok 20 osób. Debata odbyła się w Halembie w restauracji „Wiśniowy Sad”. Warte podkreślenia jest, iż uczestniczyły w niej dwie posłanki . Z klubu PO brała udział Pani Danuta Pietraszewska, z klubu Nowoczesnej Pani Monika Rosa. Wśród debatujących nie zabrakło kilku ekspertów – osób zawodowo związanych z energetyką.

Rezultaty blisko 3 godzinnego spotkania można ująć następującą konkluzją.

Tezy, w których większość uczestników dyskusji wyraziła zgodną opinię i uznała je za kluczowe.:

1.Energetyka polska, zgodnie z tendencją światową ,stopniowo, aczkolwiek nieodwracalnie winna zmierzać w kierunku zastąpienia węgla odnawialnymi źródłami energii.

2.Strategicznym celem jest stworzenie w ramach Unii Europejskiej w pełni zintegrowanego rynku energii.

3.Struktura pozyskiwania energii uzależniona jest od specyfiki danego kraju, jego położenia geograficznego, zasobów naturalnych, uprzemysłowienia.

4.Ostatecznym kryterium oceny źródeł energii jest efekt ekonomiczny w postaci kosztu wytworzenia energii elektrycznej.

5.Emisja CO2 i w rezultacie ocieplenie klimatu to kardynalny czynnik nakazujący ograniczenie spalanie paliw.

Sporne sprawy, czyli takie gdzie prezentowane były rozbieżne opinie w podobnych proporcjach:

1.Czy uwzględniać tzw. czynnik społeczny – ochrona miejsc pracy np. górnictwo na Śląsku.

2.Czy uzasadniona jest budowa elektrowni jądrowych w Polsce. W tym przypadku wątpliwość budzi wysoka kapitałochłonność. Nie budzi wątpliwości bezpieczeństwo i ekologia.

Jarosław Parylak

 

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?