[dyskusja] Szkolnictwo wyższe

szkolnictwo

Uczestnicy spotkania dyskusyjnego Nowoczesnej Śląskie wypracowali stanowisko ws. szkolnictwa wyższego:

„Nowoczesna Śląskie wspiera ideę uczenia się przez całe życie i uważa za krytyczne wzmacnianie tego procesu na wszystkich jego etapach dostrzegając ich współzależność i obniżający się poziom.

W obszarze szkolnictwa wyższego dostrzega szansę w rozwoju dualnego systemu kształcenia efektywnie łączącego wiedzę teoretyczną z pragmatyką organizacyjną. W tym celu konieczna wydaje się między innymi zmiana funkcjonowania systemu praktyk studenckich i organizacji studiów dla zapewnienia korzyści zarówno przyszłemu absolwentowi na rynku pracy, jak i pracodawcom poszukującym wykwalifikowanych pracowników.

W wymiarze organizacyjnym korzystnym wydaje się częściowe wyodrębnienie etatów dydaktycznych i etatów naukowych zgodnie
z predyspozycjami pracowników i potencjałem rozwojowym Uczelni. Nowoczesna Śląskie dostrzega jednocześnie problem sposobu finansowania uczelni wyższych – w tym niedostatecznych nakładów, rekomenduje ich zwiększenie zgodnie z formułą 1% PKB w wydatkach rządowych + 1% PKB w wydatkach przedsiębiorstw efektywnie korzystających z kapitału wiedzy polskiej nauki.”

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2024 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?